Ceník

Cenu za stavební rozpočty vždy domlouvám s klientem individuálně dle náročnosti stavby, dle stupně vypracované projektové dokumentace atd.

Při stanovení ceny vycházím z metodiky oceňování rozpočtářských prací od společnosti RTS a. s. 

Metodika výpočtu je uveřejněna na webových stránkách České stavební standardy nebo na stránkách Ceny za projekty. K takto stanovené ceně většinou poskytuji slevu ve výši 10 - 20%. Výše slevy vždy závisí na povaze a náročnosti konkrétního projektu a na úplnosti projektové dokumentace.  

Rozpočty časově provádím dle náročnosti většinou do 1 - 2 týdnů .

Nejsem plátce DPH