Zásady ochrany osobních údajů

Kdo zpracovává vaše osobní údaje

Ing. Michaela Dvořáčková, e-mail: michaeladvoracek@seznam.cz, tel: +420 777 988 147

Sídlo: ul. Kosmonautů 413/11, 625 00 Brno, IČ: 08922471


V jakém rozsahu vaše osobní údaje zpracovávám 

Osobní údaje zpracovávám v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s nezávaznou poptávkou nebo dotazem a  zpracováním rozpočtu.

  • Nezávazná poptávka nebo dotaz

Jméno, příjmení, telefonní kontakt, emailová adresa.

  • Rozpočet

Jméno, příjmení, telefonní kontakt, emailová adresa.

Identifikační údaje stavby (adresa, údaje dle Katastru nemovitostí).


Proč vaše osobní údaje zpracovávám a kdo k nim má přístup 

Osobní údaje zpracovávám k účelu, k jakému jste je poskytli v souvislosti s nezávaznou poptávkou nebo dotazem a zpracováním rozpočtu. 

  • Nezávazná poptávka nebo dotaz

Údaje, které jste poskytli při nezávazné poptávce nebo dotazu, budou využity pouze při odpovědi na tuto poptávku nebo dotaz. Údaje nebudou využity k jinému účelu a nebudou poskytnuty nikomu jinému.

  • Rozpočet 

Osobní údaje budou využity pro uzavření obchodního vztahu (smlouvy) s klientem a pro potřeby zpracování rozpočtu.


Jak dlouho budu vaše osobní údaje zpracovávat 

Osobní údaje související se s rozpočtem budou zpracovány po dobu vyplývající ze zákona nebo jiného právního předpisu, nejméně však 5 let od dokončení zakázky.  


Na základě čeho vaše osobní údaje zpracovávám 

Osobní údaje jsou zpracovány na základě dobrovolně uděleného souhlasu nebo na základě splnění povinnosti vyplývající ze zákona nebo jiného právního předpisu. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 - "GDPR".


Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečeny 

K ukládání osobních údajů využívám osobní počítač a mobilní telefon, které jsou chráněny standardním způsobem (heslem). Dokumenty v tištěné podobě jsou uloženy v archivu v sídle zpracovatele.


 Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat

Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dobrovolně za účelem zpracování rozpočtu lze odvolat kdykoliv písemně nebo ústně.


Jaká jsou vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů 

Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, osobní údaje opravit či doplnit, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech, požadovat přenesení údajů, na přístup k osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech, na výmaz osobních údajů (právo být "zapomenut") v určitých případech a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.


Co znamená, že máte právo vznést námitku 

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Námitka musí být doručena Michaele Dvořáčkové jako zpracovateli osobních údajů. Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů za účelem zpracování rozpočtu, budou vaše údaje vymazány.